Michigan MI profil

Michigan MI profil

De vanligaste industrier Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt och gruvdrift (%)

De vanligaste industrier Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt (%)

Mest vanliga industrier Gruvbrytning, stenbrott och olje- och gasutvinning (%)

Mest vanliga industrikonstruktioner Går Man Ner I Vikt (%)

Mest vanliga industriproduktion (%)

Mest vanliga industrier Partihandel (%)

Mest vanliga branscher Detaljhandel (%)

Mest vanliga industrier Transport och lager och verktyg (%)

Mest vanliga industrier Transport och lagerhållning (%)

De vanligaste branschverktygen (%)

Mest vanliga branschinformation (%)

Mest vanliga industrier Finans och försäkring och fastigheter och uthyrning och leasing (%)

Mest vanliga industrier Finans och försäkring Går Man Ner I Vikt (%)

Mest vanliga industrier Fastigheter och uthyrning och leasing (%)

De Går Man Ner I Vikt vanligaste branscherna Professionella, vetenskapliga och ledande samt administrativa och avfallshanteringstjänster (%)