Generic Gate System For

Generic Gate System For

HIGHFILL (KFSM) Northwest Arkansas Regional Airport kommer att lägga till två grindar till B-samlingen och skapa ett generiskt grindsystem för dem.

Den dec.

VD Scott Van Laningham sa att XNA låg Går Man Ner I Vikt lågt i rymden i konsolen. Medan en ny operatör ännu inte har börjat fungera på flygplatsen kan Gå Ner I Vikt Snabbt Piller den rymma en annan transportör.

The A concourse, längs den nordöstra sidan av terminalen, är där American Airlines, Delta och United Airlines, har sina grindar. Viktminskning Tabletter United och lågprisbärare Allegiant opererar i B-konversen, vid den nordvästra sidan av terminalen.

Bärare i A concourse pay gate hyreskostnaderna, och transportörer i B-koncessionen arbetar på en gång per bas, som är baserad på landningar och start. ‘A är klart premiumutrymmet’, sa Van Laningham.

Bärare som använder de nya grindarna kommer också att arbeta på en gång per gång. Planen för grindarna är att inkludera ett generiskt grindsystem.

Med systemet skulle bärare ladda upp sina logotyper och flyginformation för att visa vid grindarna, ta bort begränsningar som begränsar grindarna till endast en bärare.

XNA-personal tittar på hårdvaran som krävs för att kunna använda systemet.

Portarna kommer att läggas till inom det existerande terminala fotavtrycket ovanför området från vilket Allegiant verkar. En befintlig jetbrygga kommer att användas för en av de nya grindarna, och XNA kommer att köpa en andra som en del av projektet.