Gemenskapsinformation för semester

Gemenskapsinformation för semester

Fastigheter Hitta en ny HomeHomes for SaleFind en AgentApartments for RentalsInsuranceMortgagesTotal befolkning i Holiday, FL

Vid den senaste amerikanska folkräkningsundersökningen var antalet personer i Holiday, FL 21.904.

Holiday Male Population

Vid Gå Ner I Vikt På En Vecka den sista fullständiga folkräkningsundersökningen var antalet män i Holiday 10 Gå Ner I Vikt Snabbt Piller 334, vilket motsvarar 47,2 procent Gå Ner I Vikt Snabbt Piller av summan för samhället (Det nationella genomsnittet är 49,10 procent).

Manlig befolkning, gift i semester, FL

Det finns uppskattningsvis 5 263 giftiga män i staden.

, Gift i semester, Florida

Det finns uppskattningsvis 5 235 gifta kvinnor i samhället. 52 procent av kvinnorna över 15 år är gifta, jämfört med det nationella medlet på 52,10 procent.

Median ålder i semester, FL

Medianåldern för personer som bodde i Holiday, FL var 48,5 vid tiden för den sista fullmätningsundersökningen. (Förenta staternas medelvärde vid tiden var 35,3)

Vid den tiden var antalet personer under 5 år som bodde i Holiday 1 103. Det fanns 18 106 personer över 18 år, vilket motsvarar 82,7 procent av hela befolkningen (jämfört med det nationella genomsnittet på 74,30 procent). 32,6 procent av befolkningen (7 141) i samhället var 65 år och äldre jämfört med 12,40 procent nationellt. genomsnittet är 75,10%).