Arbetstidsförordningarna

Arbetstidsförordningarna

Arbetstidstidsförordningarna (1998) genomför det europeiska arbetstidsdirektivet

i GB lag.

Förordningarna ändrades från och med den 1 augusti 2003 att utvidga arbetstidsåtgärderna till fullo till alla icke-mobila arbetstagare inom väg, sjö, inre vattenvägar och sjötransporter till alla arbetstagare inom järnvägs- och offshoresektorerna och till alla arbetstagare i luftfart som inte omfattas av förordningarna om civil luftfart (arbetstid) 2004.

HSE verkställer emellertid inte:

ledighet

vilopauser eller

betalda årliga semesterrättigheter.

Alla initiala förfrågningar bör behandlas av Acas, (skiljenämnden,

Förlikning och rådgivande tjänst). ACAS kommer att kunna hjälpa arbetsgivare och anställda som söker information om ledighet, vilopauser, betald årlig ledighet och annan generell sysselsättningsinformation. Kontaktuppgifter för dessa och andra organisationer kan hittas genom att klicka på länkarna nedan.